• Mingyang Li University of California, Berkeley Research Interests: mathematical analysis, geometry, topology 2023.01.05—2023.02.10
 • Ya Deng CNRS Research Interests: complex geometry 2022.11.30—2022.12.27
 • Jijian Song Center for Applied Mathematics, Tianjin University Research Interests: algebraic geometry, complex geometry, vector bundle 2022.10.03—2022.10.22
 • Guangming Hu Jinling Institute of Technology Research Interests: Teichmüller space 2022.09.04—2022.09.09
 • Yu Feng Chern Institute of Mathematics Research Interests: differential geometry 2022.07.30—2022.08.27
 • Jingbo Dou Shaanxi Normal University Research Interests: partial differential equations 2022.07.20—2022.07.25
 • Xin Nie Shing-Tung Yau Center of Southeast Universtiy Research Interests: Higgs bundles 2022.06.30—2022.07.24
 • Zhiqiang Wei Henan University Research Interests: differential geometry 2022.03.07—2022.08.31
 • Qianqiao Guo Northwestern Polytechnical University Research Interests: partial differential equations, non-linear functional analysis 2022.02.28—2022.03.04
 • Jialin Zhu Chongqing Univeisity of Technology  Research Interests: global analysis, analysis on manifolds 2022.02.18—2022.08.19
 • Sicheng Lu Fudan University Research Interests: Teichmüller theory, hyperbolic geometry, low-dimensional topology, computational conformal geometry 2021.11.22—2021.11.30
 • Chunqin Zhou Shanghai Jiao Tong University Research Interests: partial differential equation and geometry analysis 2021.10.27—2021.10.30